מתנדבי אקרופוליס בעולם

מתנדבי אקרופוליס החדשה פועלים במישורים שונים, אקולוגיים וסוציאליים במטרה לבטא ערכים פילוסופיים הנלמדים בבתי הספר של אקרופוליס החדשה: "אנחנו מהווים חלק מהחברה שלא מגביל את עצמו בהטפה לאחווה, סובלנות, נדיבות ומתן עזרה, אלא אנו חיים את הערכים על-ידי המעשה" – מדבריו של סנדרו ספניולי ז"ל, שהיה מתאם פעולות ההתנדבות הבינלאומיות של אקרופוליס. סנדרו נהרג ברעידת האדמה שהתרחשה בעיר לאק'ווילה שבאיטליה באפריל 2009. אנו עובדים עם מוסדות ציבוריים ופרטיים כמו יוניציף והצלב האדום, ותורמים את הניסיון שצברנו ואת רצונם הטוב של המתנדבים שלנו.

פעילות סולידארית וסוציאלית
חברי אקרופוליס פועלים ברחבי העולם במתן עזרה לזולת. טווח הפעולות נע מעזרה כלכלית ציבורית, עזרה לפרט ועד להתערבות במקרי אסונות בקנה-מידה גדול. בפעולותינו אנו באים במגע עם ילדים שנותרו ללא קורת גג וללא משפחה, קשישים נזקקים או אנשים המתקשים לכלכל את עצמם, כל אלו מלווים ונעזרים על-ידי מתנדבי אקרופוליס. הגמול של המתנדבים הוא הסיפוק מעצם יכולתם להעניק עזרה לאלו שזקוקים לה.

פעילות הומאניטארית באסונות טבע
כשמתרחש אסון טבע בלתי צפוי כגון רעידת אדמה, שיטפון, שריפה, נדרשים פתרונות מיידיים: הקמת מקום שהייה לאנשים שנותרו ללא קורת-גג, אספקת ביגוד, מזון, עזרה רפואית ובעיקר מתן תמיכה נפשית לנפגעים: מחווה, מבט, מילה שתזכיר להם את כבודם כבני אדם, מעבר לתנאים בהם הם שרויים באותו רגע, למישהו שיגיד "אתה לא לבד". באקרופוליס הוקמו צוותים למצבי חירום כאלה בשיתוף פעולה עם ארגונים ממשלתיים.
איטליה – בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה בעיר לאק'ווילה באפריל 2009, ארגנו ותחזקו מתנדבי אקרופוליס מחנה ששימש כמקלט ללמעלה ממאה קורבנות האסון במשך מספר חודשים, וסיפקו להם את כל השירותים הנדרשים כולל עזרה נפשית.
אינדונזיה – במשך שנה פעלו קבוצות המתנדבים שלנו בתוכנית בינלאומית בשם "מבצע אינדונזיה", להושטת עזרה לקורבנות הצונאמי וקידום בניית בתי ספר ומרכזי בריאות.

שמירה על איכות הסביבה
התפיסה הפילוסופית של אקרופוליס החדשה מבוססת על העיקרון שגורס כי האדם אינו שליט על הטבע אלא חלק ממנו. לכן אנו עובדים בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וארגונים ירוקים במטרה להגן על הסביבה ולשמור על הטבע, אנו מנקים שטחים ירוקים, מטפחים גינות קהילתיות ומחנכים למודעות אקולוגית.