Winter is Coming!

יום חמישי | 20:00

נראה לכם שהעולם שלנו קורס?
שלטון מושחת, שנאת חינם, התחממות גלובלית…. נראה שהחורף מגיע גם בלי ה״לבנים המהלכים״…
כיצד נראית קריסה של ציביליזציה? מסתבר שיש לתופעה זו מאפיינים דומים – שאינם כה רחוקים מהזמן הנוכחי בו אנו חיים…
אז מה אפשר לעשות? ועכשיו?
פתרונות מתוך הפילוסופיה העתיקה לאתגרים של היום. הרצאה ושיח

להבטחת מקומכם הזמינו כרטיס מראש כאן

לפרטים נוספים:
02-6221399