Winter is Coming!

תאריך: | יום חמישי | שעה: 20:00
מתקיים בסניף: הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

נראה לכם שהעולם שלנו קורס?
שלטון מושחת, שנאת חינם, התחממות גלובלית…. נראה שהחורף מגיע גם בלי ה״לבנים המהלכים״…
כיצד נראית קריסה של ציביליזציה? מסתבר שיש לתופעה זו מאפיינים דומים – שאינם כה רחוקים מהזמן הנוכחי בו אנו חיים…
אז מה אפשר לעשות? ועכשיו?
פתרונות מתוך הפילוסופיה העתיקה לאתגרים של היום. הרצאה ושיח

להבטחת מקומכם הזמינו כרטיס מראש כאן

לפרטים נוספים:

02-6221399