self revolution- המהפכה הפנימית

יום שלישי | 20:00
סירקין 15, חיפה

מנהיגים שונים הצליחו לשנות ולהביא צדק לעולם,

הם עשו זאת דרך המהפכה הפנימית.
איך זו תאפשר לנו לשנות את עצמנו והסביבה שלנו?…

לפרטים נוספים:
04-8381610