self revolution- המהפכה הפנימית

תאריך: | יום שלישי | שעה: 20:00
מחיר: ₪30 מתקיים בסניף: חיפה הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

מנהיגים שונים הצליחו לשנות ולהביא צדק לעולם,

הם עשו זאת דרך המהפכה הפנימית.
איך זו תאפשר לנו לשנות את עצמנו והסביבה שלנו?…

לפרטים נוספים:

04-8381610