REALITY?

יום חמישי | 20:00

כל אחד חושב שהוא רואה את המציאות, אבל המציאות הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו קולטים. רוב האנשים מסתפקים במציאות שנקלטת בחושים. מעטים יעיזו לקרוא את הסימנים ולהתקדם אל מה שמחכה להם מעבר.

המציאות הרחבה יותר, היא הפרס של הנועזים!

על תוכנית הריאליטי הגדולה של החיים שלנו ואיך לצאת ממנה- בעקבות אפלטון והסרט "המופע של טרומן".

 

לפרטים נוספים:
לפרטים נוספים: 054-2182202 גילת