Open Art – אחדות מתוך מגוון

יום שישי | 9:00-16:00
נמל חיפה

האמנות היא ביטוי לכך שמתוך השוני והמגוון נולדת האחדות,
מתוך שילוב של מספר אלמנטים נולדת יצירה הגדולה מסך חלקיה.
אנחנו רואים את זה במוסיקה, בציור בתנועה.
כך גם בטבע, כך גם בחברה.

אנחנו לא מתחזקים מתוך האחידות שלנו, אנחנו מתחזקים מתוך המגוון שלנו, השוני שביננו.
ב21 ביוני, יום שישי, נרצה להעביר את המסר היפה הזה ביחד אתכם.

 

ציור קיר
09:00 – 16:00 | בחניון, בכניסה לקמפוס המדעים של אוניברסיטת חיפה, רחוב הנמל.
כל מי שהאמנות בנפשו מוזמן לקחת חלק בציור אומנותי שיעביר מסר של תקווה לעוברים ושבים.
אין צורך בניסיון קודם בציור קיר
הפעילות מתאימה גם לילדים אך בליווי הורים
ניתן להגיע גם רק לחלק מהיום אך על מנת שנוכל להערך בהתאם אנא הרשמו בטופס : https://forms.gle/Atzcg6KfPRQgTCNq6

 

מובנטו – מייצג מחול חברתי
סבב ראשון 10:50 – 10:30| סבב שני – 11:50 – 11:30 | רחוב הנמל 6 מול קפה "ברדא"
מייצג באורך 20 דקות של תנועה חופשית ומוזיקה
שמאפשרים להתרחב מעבר להבדלים, מעבר למילים ומעבר למנהגים.
בהשתתפות של כ-15 רקדנים מקצועיים וחובבנים מרקעים שונים, דתות ותרבויות שונות.