Heroes

תאריך: | יום חמישי | שעה: 19:00
מתקיים בסניף: הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

Heroes

מתי פגשת גיבור בפעם האחרונה? האם גיבורים חיים רק בסרטים? במיתוסים? בהרצאה נציג את מסעו העתיק של הגיבור, בגירסה מרעננת. האם ניתן לחיות כגיבור בחיינו?