Heroes

יום חמישי | 19:00

Heroes

מתי פגשת גיבור בפעם האחרונה? האם גיבורים חיים רק בסרטים? במיתוסים? בהרצאה נציג את מסעו העתיק של הגיבור, בגירסה מרעננת. האם ניתן לחיות כגיבור בחיינו?