שלטון עצמי על פי גנדי | הרצאה ושיח

יום שישי | 17:00
סירקין 15, חיפה

בהרצאה נדבר על עקרונות היחודיים של שלטון עצמי ואי אלימות,
באמצעותם שיחרר מהאטמה גנדי אומה הודית שלמה.
ונדון בשאלות מהו הכלי לשיחרור משיעבוד פנימי.
כיצד נגיע לעצמאות, שאינה תלויה בנסיבות החיים?

לפרטים נוספים:
04-8402660