שלטון עצמי לפי גנדי | הרצאה ושיח

יום ראשון | 20:00
ערבה 9, כרמיאל

בהרצאה נכיר מהם שלטון עצמי ואי אלימות, שבאמצעותם שיחרר מהאטמה גנדי אומה הודית שלמה.
ונדון בשאלות מהו הכלי לשיחרור וחופש פנימי.
איך נגיע לעצמאות, שאינה תלויה בנסיבות החיים?

לפרטים נוספים:
054-2182202