שלטון עצמי ע״פ גנדי| הרצאה ושיח

יום שני | 20:00
סירקין 15, חיפה

בהרצאה נכיר מהם שלטון עצמי ואי אלימות, שבאמצעותם שיחרר מהאטמה גנדי אומה הודית שלמה.
ונדון בשאלות מהו הכלי לשיחרור וחופש פנימי.
איך נגיע לעצמאות, שאינה תלויה בנסיבות החיים?

לפרטים נוספים:
04-8402660