שלוש דתות – אור אחד

יום חמישי | 20:00
סירקין 15, חיפה

לכל אדם ולכל דת יש את היחודיות שלהם, אך מעבר למה שמבחין יש את המשותף לכולנו.
מוזמנים לשיח משותף על הערכים שמאחדים את כולנו. במפגש נתייחס גם לשלושת ערכי הפילוסופיה המעשית:

– קידום אידיאל של אחווה בינלאומית המבוססת על כיבוד המעלות האנושיות, ללא הבדל של גזע, מין, תרבות, דת, מעמד סוציאלי וכדומה.

– טיפוח אהבת החכמה דרך הלימוד ההשוואתי של הפילוסופיות, הדתות, המדעים והאמנויות, במטרה לקדם את הידע על האדם, על חוקי הטבע ועל חוקי היקום.

-פיתוח הטוב ביותר שבפוטנציאל האנושי, תוך קידום הגשמת האדם כפרט ושילובו בחברה ובטבע כגורם אקטיבי ומודע, למען שיפור העולם.

כניסה חופשית!
אקרופוליס החדשה – מחניים 14, חיפה.

הכניסה חופשית ברישום מראש