פעילות התנדבות – שיפוץ בתי נזקקים

יום חמישי | 9:00 עד 13:00
ביום שישי הקרוב, נצא יחד לפעילות שיפוץ בתי נזקקים בשיתוף עם לשכת הרווחה – מרכז העיר.
כל זוג ידיים יתקבלו בברכה. אין צורך בנסיון קודם
הגעה בתיאום מראש בלבד
להרשמה 02-6221399