פעילות התנדבות בפארק ומקלט הקופים הישראלי

יום חמישי | 9:00-14:00

ביום שישי,  26.6 נצא יחד לפעולה משותפת על מנת לתמוך ולעזור לפארק ומקלט הקופים בבין שמן בפועלו.

בפעילות נשפץ, נבנה, נצבע, נגנן ונכין משחקים עבור הקופים המצויים בפארק.

נפגש ב9:00 בפארק ומקלט הקופים בבין שמן. למעוניינים, ניתן לתאם עזרה בהגעה במספרי
הטלפון המופיעים מטה מתל-אביב, ירושלים, כפ"ס ומקומות נוספים ברחבי הארץ.

לפרטים נוספים:
02-6221399 סניף ירושלים 03-5104426 - סניף תל אביב