ספר הטאו

תאריך: | יום חמישי | שעה: 17:00-19:15
מתקיים בסניף: הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

"הטאו שתמצא על פסגת ההר, זהו הטאו שהבאת לשם"

מהו יין? מהו יאנג? איך ניתן לעבוד עם הכוחות הללו בתוכנו?

ספר הטאו הסיני מכיל חכמה נצחית ועתיקה הרלוונטית לחיינו, כאן ועכשיו.

הרצאה ודיון מעמיק בחיפוש אחר הטאו בתוכנו