סודות הרפואה העתיקה

יום רביעי | 20:00

בהרצאה נראה כיצד הרפואה המצרית הקדומה נשענה על עקרונות המאגיה והטיהור, ונבחן את בשימוש בלחשים והשבעות, קמעות וטקסים.

כמו כן נראה איך כל זה קשור לאפשרות שלנו לקבל השראה מהידע הזה ולהיות מאושרים בימינו אנו, כאן ועכשיו.