מציאות ואשליה – קולנוע ופילוסופיה

יום שני | 20:00

האם הרגשת פעם שהחיים הם סרט?

האם אנחנו הגיבור הראשיהבמאיהצופההאם אפשר לצאת מאולם הקולנועומה יש שם בחוץ

על סרטים משני תודעהבהשראת ״מטריקס״״המופע של טרומן״ ומשל המערה של אפלטון.

לפרטים נוספים:
02-6221399