מי הגיבור של הסיפור שלך?

יום חמישי | 20:00

החיים של כולנו הם מעין סיפור, סיפור שאנו יוצרים בעצמנו..

ולפעמים אנו שוכחים שאנו אלו שמחליטים על הסיפור הזה

ושאנו יכולים גם להחליט – מיהו הגיבור שהיינו רוצים להיות.

הנכם מוזמנים להרצאה אינטראקטיבית

שתאפשר לחקור ולגלות –

מהו הסיפור של כל אחד מאיתנו?

מיהו הגיבור בסיפור שלכם?

האם הוא תואם את הגיבור שבאמת עליו אתם חולמים בתוככם?

ומהי הדרך להפוך אותו לכזה?

לפרטים נוספים:
04-8381610