הרצאה: התמוטטות

יום חמישי | 20:00

הסיבות לקריסתן של ציביליזציות וכיצד תוכל אתה להציל את העולם?

Sanctuary. Abandoned City Methodist Church in Gary, Indiana. HDR