הרצאה: התמוטטות

תאריך: | יום חמישי | שעה: 20:00
מחיר: ₪30 מתקיים בסניף: הרשמה:

הסיבות לקריסתן של ציביליזציות וכיצד תוכל אתה להציל את העולם?

Sanctuary. Abandoned City Methodist Church in Gary, Indiana. HDR