ללמוד מן הסמלים: יין ויאנג

יום חמישי | 20:00

הסמלים העתיקים אוחזים בתוכם עקרונות אוניברסליים עמוקים ותפקידם להזכיר לאדם את עקרונות אלו במהלך חייו.

את הסמל הסיני העתיק- "יין והיאנג" ניתן למצוא בתרבות המערבית, אך המסר שלו עדיין רלוונטי עבורנו.

אלו חוקים הסמל הסיני טומן בחובו? אלו חוקים פועלים בעולם ובאדם?

הרצאה על האפשרות של האדם לחיות את החיים במלואם.

הרצאה זו הינה כחלק מסדרת ההרצאות: "ללמוד מן הסמלים".