ללמוד מן הסמלים: העין של הורוס

יום חמישי | 20:00

תרבויות ומסורות לכל אורך ההיסטוריה עבדו עם סמלים שונים.

הסמלים העתיקים אוחזים בתוכם עקרונות אוניברסליים עמוקים ותפקידם להזכיר לאדם עקרונות אלו במהלך חייו.

אחד הסמלים המוכרים שעדיין נשארו מסתוריים עבורנו הוא ה"אוג'ד" הידוע גם כעין של הורוס.

מדוע אנו נמשכים כל כך לעין של הורוס? כיצד נוכל להשתמש בסמל במהלך החיים שלנו?

הרצאה בעקבות המסתורין שבמורשת האנושית.

הרצאה זו הינה כחלק מסדרת ההרצאות: "ללמוד מן הסמלים"