לחיות את האמן שבתוכי

יום חמישי | 20:00

הרצאה וסדנה חווייתית שיתייחסו לשילוב של פילוסופיה ואמנות,
ויאפשרו כלים לפיתוח הפוטנציאל היצירתי שבנו.

הסדנה תכלול תרגילים שונים כגון:
תרגילי התבוננות על חסמי היצירתיות שלנו
תרגילים שיעזרו לזהות את היכולות הטמונות בכל אחד מאיתנו,
באמן שבתוך כל אחד מאיתנו.

לפרטים נוספים:
04-8381610