לו הייתי רוטשילד?

תאריך: | יום חמישי | שעה: 19:00
מחיר: ₪30 מתקיים בסניף: הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

על פי התפיסה הרווחת, כסף וצורך רוחני מהווים ניגודים, האחד מושך לעולם החומר והשני לעולם הרוח.

הפילוסופיה העתיקה מציעה תפיסה של אחדות ניגודים כחלק ממכלול רחב יותר.

ההרצאה תעסוק בגשרים האפשריים בין רוח לחומר כאן ועכשיו.