כשהדברים מתפרקים

יום רביעי | 19:00

כל אדם מכיר רגעים של משבר או אתגר בחיים.

כיצד נוכל להתמודד עם רגעים קשים בחיים,

ולהפוך התמודדות איתם לרגע של הזדמנות לצמיחה והתפתחות