כוחה של משמעות – ויקטור פרנקל

יום שני | 20:00
סירקין 15, חיפה
בספרו העוצמתי "האדם מחפש משמעות" כתב ויקטור פרנקל על גילוי הקשר בין משמעות לאושר. הוא שיתף את חוויותיו ממצב הקיצון של השרדות במחנה ריכוז והראה כי למשמעות יש כח אדיר, שמאפשר חיים ותקווה.
בעזרת המשמעות האדם אינו רק שורד אלא צומח כאדם.
מחקרים בעולם כולו מראים את הקשר הזה- אז איך נוכל להוסיף משמעות לחיינו ולהיות יותר מאושרים, כאן ועכשיו.
לפרטים נוספים:
04-8381610