יעוד

יום ראשון | 20:00

האם יש לנו ייעוד? האם ביכולתנו להגשים את עצמנו? שאלות אלו העסיקו את האדם מאז ומעולם.
איך נשמע את הקול הקורא, איך נזהה את קצה החוט, בדרך אל עצמנו, כדי להגשים את עצמנו באמת בתוך החיים והחברה.