התנדבות – חלוקת מזון לנזקקים

יום שישי | 09:00-13:00
סלומון 7, תל אביב

בימים בהם נבצר מהקשישים לצאת מביתם, נצא יחד כדי לחלק מזון ובעיקר להביא הרבה שמחה וחום.
בפעילות נתחלק לקבוצות קטנות, נאסוף חבילות מזון ממרכז חלוקת המזון וניסע למסור אותן בכתובות שנקבל.
נפגש בסניף ת"א. הפעילות כרוכה בהרשמה מראש.