אהבת חינם- אתי הילסום

יום רביעי | 20:00
סירקין 15, חיפה
מוזמנים למפגש השראה ושיח, בעקבות אתי הילסום- שהיתה מגדלור אנושי של רגישות וחמלה בימים אפלים של אכזריות,פחד ושנאה. ביומנה מתועדת ההשתנות המופלאה של אתי הילסום, מצעירה סוערת ומבולבלת, לדוגמא של אהבת חינם ללא פשרות במצבים הולכים ומקצינים.
מפגש מיוחד לכבוד יום השואה.