הרצאה: קארמה

יום רביעי | 20:00
יש שאומרים שהקארמה היא התשובה של החיים להתנהגות שלנו, שהיא יכולה להיות עונש או פרס על מה שעשינו.
מהי קארמה? למה הדברים קורים כפי שהם קורים? האם מדובר במקריות או בחוק שנסתר מעיננו?
הרצאה על מושג הקארמה מהמזרח ואיך נוכל לעבוד איתו באופן מעשי בחיינו.
לפרטים נוספים:
026221399