הרצאה ושיח: This is Sparta

יום חמישי | 20:00

לכל אדם יש כל מיני צרכים – בין היתר גם צורך רוחני וכאשר מתעורר באדם הצורך הרוחני, מתעורר בו גם הקונפליקט בין הרצון לבטא את הצורך הזה, לבין נטיותיו הקודמות. הקונפליקט הזה בין האור לבין החושך – הוא המלחמה הפנימית.
הספרטנים היו לוחמים עבור ערכים נעלים, אך גם בימינו יש דרך רוחנית שבה אפשר להילחם עבור הוויה פנימית של אדם טוב יותר, נכון יותר, צודק יותר – אדם שנותן ביטוי לחלק הרוחני שבו.

מוזמנים להרצאה ושיח על האופן בו נוכל ליישם ביום- יום את ההשראה שאנו מקבלים מרוח הלחימה הספרטנית, ועל הדרך למצוא את הלוחם הפנימי ששוכן בנו.