המרדף אחר האושר

יום חמישי | 20:00

האם האושר הוא פסגה בלתי מושגת או שניתן לחוות אותו בחיי היומיום?

בהרצאה נתחקה אחר הרבדים השונים של האושר, עד לאושרו של הפילוסוף, ונבחן כיצד ניתן להתקרב אליו.