הלוחם הפנימי

יום ראשון | 20:00
סירקין 15, חיפה

מפגש טעימה לקורס "פילוסופיה כדרך חיים".

גיבור העל הוא הלוחם הכובש את יצרו.
מה הוא הכח הפנימי הקיים בלב של כולנו ויכול לגבור על האתגרים והקושי?
מי הוא לוחם של שלום?
האם את/ה מוכנים לצאת לקרב?
בהשראת ה"בהגוודגיטה" ספר החכמה של הודו העתיקה.

לפרטים נוספים:
04-8381610