הבחירה חופשית?

תאריך: | יום חמישי | שעה: 17:00
מחיר: ₪30 מתקיים בסניף: הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

הכל צפוי או שהרשות נתונה? האם לאדם אוטונומיה מוחלטת על חייו או שהגורל מוכתב מלמעלה?
שאלות אלו העסיקו את האנושות מאז ומעולםהאם הגענו לתשובה מוחלטת?
הרצאה על מקומו של האדם בין שני קצוות אלו ועל הדרך המיוחדת בה מציעה לנו הפילוסופיה לבחון את החיים.