דרכו של הסמוראי

יום חמישי | 15:00

הסמוראים, הלוחמים הנועזים של יפן העתיקה,

היו מחוייבים לקוד מוסרי אצילי ועמוק.

סמוראי אינו תואר כבוד אלא דרך חיים!

האם דרך חיים זו רלוונטית היום?

מה נוכל אנו, בני תרבות המערב המודרני, ללמוד מלוחמים עתיקים אלו?