גלגול נשמות

יום שלישי | 20:00

האם יש חיים אחרי המוות?

הרעיון של גלגול נשמות קיים בכל הדתות התרבויות והפילוסופיות באופן גלוי וסמוי.

הוא נתפס כתכנית אלוהית שנועדה לתקן, לשפר ולקדם את הנשמה לעבר הכרה גבוהה יותר.

בהרצאה תינתן סקירה כללית על מושג הנשמה, על התהליךמסע שהשנשמה עוברת והסיבות לכך ובעיקר, נלמד איך המסע קשור לחיי היום יום?