קוונטים ותודעה

יום חמישי | 19:00

מה הקשר בין החתול של שרדינגר לבין קואן זן?
החיים היומיומיים שלנו קשורים לתורת הקוונטים
אותו עקרון פיזיקלי הוא גם עקרון לחיים!
על האפשרות לשנות את המציאות ולהשפיע על החיים
אנחנו הארכטיקטים והמעצבים של המציאות – תאמינו או לא..