נשים ונשיות במצרים העתיקה

יום חמישי | 20:00

כבר לפני 3000 שנה במצרים העתיקה, היה לאישה תפקיד ומקום ייחודיים בחברה.
בהרצאה נשמע את סיפורן של הנשים המצריות, בבית ובכהונה, על נשים שחרגו מן המוסכמות ואף הגיעו לכס המלוכה המצרי, על אלות ועל סמלים נשיים.

הרצאה מטעם מכון “הרמס" למדעים ואנתרופולוגיה.