מראה מראה שעל הקיר

יום חמישי | 11:30

הגוף שלנו כמו גם המראה החיצוני שלנו מעסיק אותנו רבות.
תעשיות שלמות מתבססות על מערכת היחסים שלנו עם גופנו ומכתיבות בחירות רבות שאנו עושים במהלך חיינו.
האם המראה החיצוני שלנו הוא באמת כל כך חשוב? מהו יופי ואיך הוא קשור לעיניי המתבונן?
מהי מטרתו האמיתית של גופנו?
האם הוא ראוי לכך שנקדש אותו או שמה הוא אמור להיות כלי שבו שוכן משהו חשוב הרבה יותר?
בהרצאה נכיר את התפיסות הפילוסופיות השונות באשר לתפקידו של גופנו והאפשרויות הרבות שהוא טומן בחובו מעבר לצורתו החיצונית