מימוש עצמי

יום חמישי | 20:00

מה מביא אנשים מסויימים לממש את הפוטנציאל שלהם

בעוד אחרים נותרים בתחושה של פספוס?

חכמי המזרח והפילוסופים של יוון הקלאסית השאירו לנו ידע רב אודות האדם וייעודו.

בהרצאה זו של "פילוסופיה בגובה העיניים" נדבר על כישורים ובחירות הנדרשים כדי להגיע למימוש עצמי.