ללמוד מן הסמלים: קדוקאוס

יום רביעי | 20:00

תרבויות ומסורות לכל אורך ההיסטוריה עבדו עם סמלים שונים.

הסמלים העתיקים אוחזים בתוכם עקרונות אוניברסליים עמוקים ותפקידם להזכיר לאדם עקרונות אלו במהלך חייו.

אחד הסמלים המוכרים שעדיין נשארו מסתוריים עבורנו הוא ה"קדוקאוס" הידוע בכינויו- מטה הרמס.

מדוע אנו נמשכים כל כך לסמל המסתורי? כיצד נוכל להשתמש בסמל במהלך החיים שלנו?

הרצאה בעקבות אחד הסמלים המיוחדים במורשת האנושית.

הרצאה זו הינה כחלק מסדרת ההרצאות: "ללמוד מן הסמלים"