ללכת אחרי הלב

יום חמישי | 20:00

איך נוכל למצוא בין כל הבחירות שאנו עושים בחיינו את הבחירה בייעוד האמיתי שלנו?

איך זה מרגיש לחיות את היעוד, והם זה באמת אפשרי לנו?

הרצאה על היכולת לעשות את הבחירה הנכונה, שנובעת מתוך ליבנו, ועל השלבים השונים שיעזרו לנו ליישם אותה

ולאופן בו כל זה קשור לאפשרות לחוות אושר אמיתי בחיינו.