הרצאה: ניהול ומנהיגות

יום רביעי | 20:00

בממלכת בהוטן קיים מושג אל"ג (אושר לאומי גולמי) שהוא מדד של רווחת אזרחי המדינה, המבוסס על מדדי אושר בניגוד למדדים בעולם המערבי בו מודדים את התוצר…

כלומר חשוב למדינה כמה האדם מאושר ולא רק מעושר.

בהרצאה נדבר על זווית אחרת למציאות העסקים, זווית פילוסופית שיכולה לתת כלים לניהול וארגון נכונים שרואה את האנשים כמטרה ולא כאמצעי.

גם המנהלים וגם עובדי החברות יוכלו למצוא עניין בהרצאה זו.

ניתן להירשם online

טלפון לשמירת מקומות: 04-8381610