HOME

יום חמישי | 14:00

מהי האחריות שלנו כבני אדם החיים על כדור הארץ?
איך ניתן לחיות בהרמוניה עם הטבע?
כיצד האדם יכול להמשיך ולהתפתח, אבל גם לשמור על האיזון של המערכת בה הוא חי?

 

הסרט HOME מציג צילומים מרהיבים של כדור הארץ מ-45 מדינות, ומראה כיצד כל מערכות החיים משולבות יחד בהרמוניה מופלאה. הסרט פורש בפני הצופה את מערכת הקשרים העדינים של החיים ומראה כיצד כל הבעיות שאנו מתמודדים עימן היום שזורות זו בזו.

אנו מזמינים אתכם בצהרי שישי לצפייה מודרכת המלווה בהרצאה ושיח פתוח בנושאים שהסרט מעורר, מאחריות ועד ליכולת להשפיע.

הסרט בליווי כתוביות בעברית
קישור לטרילר של הסרט HOME.

 

הכניסה חופשית
הזמנת מקומות בתאום מראש בטלפון 03-5104426