החיים שאחרי החיים

יום שישי | 20:00

אין מסתורין גדול מזה של סוד החיים והמוות.
האם המוות הוא הסוף של הכל?
האם חכמי האנושות העתיקים הכירו סוד כלשהו לגבי המוות שאנחנו איבדנו?
מספר המתים הטיבטי וספר המתים המצרי נוכל ללמוד על חיים נכונים, מוות, ומה שמעבר.