באנו חושך לגרש

יום ראשון | 20:00

במקומות רבים בעולם פנו בני אדם אל הדלקת אורות בימים של התגברות החשיכה החורפית.
חנוכה, חג המולד, סול אינוויקטוס, דיוואלינכיר את חגי האור שבלב החורף, ממזרח ומערב ונשאל: כיצד נדליק את האור בתוכנו בחשכה הנוכחית?