אפשר להציל את העולם?

יום חמישי | 13:00

קיצוניות דתית, מרוץ חימוש גרעיני, משבר כלכלי, אסונות אקולוגיים…
מהם הלקחים שלמדנו כאנושות במאה השנים האחרונות?
וחשוב מכל – האם עדיין ניתן להציל את העולם?
הרצאה לאידאליסטים

לפרטים נוספים:
03-5104426