אפשר להציל את העולם?

תאריך: | יום חמישי | שעה: 13:00
מחיר: ₪30 ש"ח מתקיים בסניף: הרשמה: מומלץ להזמין מקומות מראש

קיצוניות דתית, מרוץ חימוש גרעיני, משבר כלכלי, אסונות אקולוגיים…
מהם הלקחים שלמדנו כאנושות במאה השנים האחרונות?
וחשוב מכל – האם עדיין ניתן להציל את העולם?
הרצאה לאידאליסטים

לפרטים נוספים:

03-5104426