מי אנחנו?

אקרופוליס החדשה היא תנועה של אנשים החולמים על עולם טוב יותר, המתחיל קודם כל ולפני הכל באדם טוב יותר. אדם זה נמצא בתוך כל אחת ואחד מאיתנו – זה המבקש לגעת בחיים, לראות את האחר, לחזור לידיעה הפנימית שאנחנו חלק ממשהו רחב יותר.

המילה ״אקרופוליס״ משמעה ״העיר העליונה״ – אותו חלק גבוה בערי יוון העתיקה, המסמל את החלק הגבוה באדם. בכולנו יש ערים ״נמוכות״ – מקומות של אגו ושל נפרדות, אבל בכולנו יש גם מן הערכים האוניברסליים – טוב, צדק, יופי, אומץ ואמונה.

אנו מאמינים כי העולם היום זקוק ליותר ״ערים עליונות״ שכאלו – 

אשר לא בנויות מאבן אלא מבני אדם שמחפשים להכיר את עצמם ולגלות מחדש את הקשר הנסתר המחבר אותנו זה לזה, לטבע ולמורשת האנושית.

עקרונות הפעולה שלנו:

הכרחי הוא לקדם את הכבוד עבור המסורות והזהויות השונות ובו זמנית לחזק את האחדות מעבר להבדלים. ליצור הרמוניה בין אנשים, רעיונות ורגשות באופן מעשיר והדדי. העוצמה של אידאל האחווה הזה טמון בדגש על מה שמאחד אותנו יותר מאשר מה שמפריד ביננו. כל זאת בהתבסס על זיהוי הערכים האוניברסליים אשר תוך מתן כבוד לגיוון, מתעלה מעל המנהגים המקומיים ומתגבש כעקרונות אתיים שהינם חלק בלתי נפרד מכבודו של כל אדם. האידאל הזה מקדם את הכבוד ואת זכויות האדם כמו גם את ההכרה של חלק מהעקרונות של החוקים האתיים האוניברסליים.

אהבת החכמה והאמת חוצה את הגבול של השאיפות הלגיטימיות של האדם באשר להבנת והבחנת העולם ואת עצמו. אנו מבינים את הפילוסופיה כציר המחבר את ההיבטים והזוויות השונות של הידע האנושי.

הפילוסופיה יכולה לחבר ביחד את המקורות של העבר וההווה בחזון רחב ומשולב כדי שחזון זה יהפוך להיות כוח אמיתי למען הקידמה אשר שואפת לא רק לחקור את דרכי החיים אלא גם לחקור עמוק יותר ולחבר את כל ההיבטים של הידע ושל החוויה.

לאדם יש עדיין פוטנציאל נסתר ועצום. לדעת ולפתח פוטנציאל זה מהווים את אחד העמודים היסודיים של החיים עצמם המעניקים מקור של אושר מתמשך. השגת ההרמוניה בין מחשבה, רגש ומעשה מהווה מטרה עבור כל אדם. התפתחות מאוזנת וכוללת של האדם והגשמת התכונות והערכים הטובים ביותר של טבעו מהווים את ההבטחה היחידה של הליכה לעולם טוב יותר.

שלושת צירי הפעילות שלנו:

פילוסופיה

עבורנו, הפילוסופיה היא גישה פנימית לחיים. המשימה שלנו היא לבטא גישה זו במעשים שיוכלו לאפשר לנו לפתח את מלוא הפוטנציאל האנושי שבנו, ועל ידי כך לשפר את העולם. אנו מקיימים הרצאות, סדנאות ואירועים לקהל הרחב, במקביל לתכנית לימודים עשירה המנוהלת באופן אחיד בכל סניפינו ברחבי העולם, ומקורה בלימודים שהתקיימו בבתי ספר של חכמה בתקופות שונות בהיסטוריה. הלימודים מתחילים עם קורס המבוא ״פילוסופיה כדרך חיים״, הפותח מסע אל עומק ההבנה האנושית; מסע ההולך ומתפתח ככל שאנו מתקדמים בתוכנית הלימודים.

תרבות

אקרופוליס החדשה מחפשת להביא חזון חדש לתפיסה התרבותית שלנו: תרבות המורכבת מפסיפס צבעוני ועשיר של תרבויות, דתות, לאומים ועמים שונים אך מכוונת אותנו לשורש המאחד בינינו מעבר להבדלים הללו. אנו מקדמים רנסאנס של ערכים אנושיים אוניברסליים שבבסיסם אחווה אנושית פשוטה, הנובעת מעצם היותנו שייכים לאנושות אחת.

התנדבות

קבוצת המתנדבים שלנו מקיימת פעילויות למען הסביבה והקהילה, המתבססות על ערכי הנדיבות, הסובלנות והאחווה. גם מי שאינו חבר באקרופוליס מוזמן להצטרף לפעילויות השונות. זו הזדמנות מצוינת לתרום לסביבה ולחברה ולהכיר אותנו.

מרכזי אקרופוליס החדשה בישראל:

מרכזים ברחבי הארץ
חברים בעמותה ברחבי העולם
עוקבים בארץ
שנות פעילות בעולם